Genelleştirme ve Çoklu Gösterim
Kategoriler
En Son Okunanlar

Genelleştirme ve Çoklu Gösterim

Bu yazımızda sizlere, genleşme ve çoklu gösterim sistemleri ile ilgili bilgiler verceğiz.
Genelleştirme
Son yıllarda coğrafi bilgi sistemi (CBS) uygulamaları olgunlaşmış ve büyük hacimli mekansal veri tabanları kurulmaya başlanmıştır. Yerel, ulusal, bölgesel/çok uluslu ve küresel düzeyde mekansal veri altyapısı (MVA) projelerine ciddi yatırımlar yapılmaktadır. Bu son derece büyük mekansal veri havuzlarının oluşturulması, bakımı ve kullanımını olanaklı hale getirmek için bir çok yöntemin ortaya konması gereklidir. Veri  modelleme, veri yönetimi ve veri dağıtımı gibi yöntemlerin yanında, otomatik mekansal veri genelleştirme teknikleri bu bağlamda son derece önemlidir
Genelleştirme; ayrıntılı mekansal veri kaynağından ya da setinden, semantik, geometrik ve/veya grafik dönüşümlerle istenen özelliklere uygun daha az ayrıntıya sahip bir veri seti türetme işlemi olarak tanımlanabilir.
Çoklu Gösterimler ve Çoklu Gösterim Veritabanları
Fiziksel yeryüzünün özetlenmiş gösterimleri olan haritaların içerikleri ve tasarımları amaç ve ölçeğe bağlı olarak farklılıklar göstermektedir. Bu nedenle de aynı yeryüzü olgusunun değişik amaçlara yönelik gösterimleri birbirinden farklı olabilmektedir. İsviçre’de yapılan MurMur “Multi-representations and multiple resolutions in geographic databases” projesi çerçevesinde bu farklılıkların; gösterime konu olan verilerin belirlenmesi, toplanması, tanımlanması, düzenlenmesi, saklanması ve sunulması aşamalarında uygulanacak kurallar ve gerçekleştirilecek işlemlere bağlı olarak ortaya çıktığı belirlenmiştir. Günümüzde bu durum özellikle CBS teknolojilerinin faydalarının daha iyi anlaşılması ve buna bağlı olarak da kullanımının yaygınlaşmasıyla aşılması gereken bir sorun haline gelmiştir Çünkü CBS uygulamalarında, aynı veritabanına ait veriler farklı disiplinlerdeki kullanıcılar tarafından farklı amaç ve ölçekte görüntülenmek üzere kullanılmak istenmektedir. Bu da tek bir veritabanından bir çok modelin elde edilmesini gerektirmektedir. Ayrıca her geçen gün farklı format ve çözünürlükte elde edilen mekansal verinin miktarı fark edilir bir şekilde artmış ve buna bağlı olarak da depolanması gereken verinin yoğunluğunda da aynı oranda artış olmuştur. Bu durum temel veritabanlarının yönetimi, bu veritabanlarından uygulamaya yönelik daha düşük çözünürlükteki veritabanlarının türetilmesi ve türetilen uygulama veritabanlarının aralarındaki ilişkilerin belirlenmesi ve tanımlanması bir problem olarak ortaya çıkmıştır. Bu gibi problemlerin çözümü için geliştirilen Çoklu Gösterim Veritabanları (ÇGVT) yaklaşımı, tek bir mekansal veritabanının farklı ölçek, amaç ve çözünürlükteki gösterimlerini konu almaktadır. Yaklaşımın temel TMMOB amacı fiziksel yeryüzünün zaman, doğruluk, çözünürlük, duyarlık ve bu gibi farklı boyutlardaki gösterimlerinin bir sistem dahilinde tek bir veritabanından otomatik türetilmesini sağlamaktır.
Çoklu gösterimleri konu alan çalışmalar seksenli yılların sonlarında Amerika Ulusal Coğrafi Bilgi ve Analiz Merkezi’nde başlatılmıştır. Araştırma, farklı ayrıntı düzeylerindeki obje tanımlarının ve bu düzeylerden birinin üzerinde yapılan değişikliklerin diğer düzeylerde de otomatik olarak tanınabilmesi için düzeyler arasındaki bağlantıların tanımlanması ihtiyacından yola çıkılarak gerçekleştirilmiştir. Bu tanımda geçen “düzey” kavramı; farklı ölçek, amaç ve içerikteki gösterimlerin her birini ifade etmektedir. Konu ile ilgili terminoloji zamanla gelişmiş ve çok – amaçlı, çok – ölçekli ya da çok – çözünürlüklü gösterimler gibi farklı düzeydeki gösterimleri ifade eden terimler literatüre girmiştir.


Feed

Harita Firmasi Harita Burosu Harita sirketi Harita Ofisi Harita Firmalari Harita Burolari Harita sirketleri Harita Ofisleri Harita Firmalari Ankara Harita Burolari Ankara Harita sirketleri Ankara Harita Ofisleri Ankara Harita Firmasi Ankara Harita Burosu Ankara Harita Sirketi Ankara Harita Ofisi Ankara İfraz Tescil Dosyası Tescil Haritası Bina Aplikasyon Kübaj Hesabı Cins Değişikliği Aplikasyon Hali Hazır Harita Fotogrametrik Harita Alt Yapı İşletme Projesi Alt Yapı Tatbikat Projesi İçme Suyu Tatbikat Projesi İçme Suyu İşletme Projesi Pis Su İşletme Projesi Yağmursuyu İşletme Projesi Pis Su Tatbikat Projesi Yağmursuyu Tatbikat Projesi Kamulaştırma Parselasyon Mevzi İmar Planı İmar Planı Uygulama İmar Planı İller Bankası Su ve Kanalizasyon DSI Toplulaştırma Akyurt Harita Firması Yenimahalle Harita Firması Şereflikoçhisar Harita Firması Pursaklar Harita Firması Polatlı Harita Firması Nallıhan Harita Firması Kızılcahamam Harita Firması Keçiören Harita Firması Kazan Harita Firması Güdül Harita Firması Gölbaşı Harita Firması Evren Harita Firması Etimesgut Harita Firması Çubuk Harita Firması Çankaya Harita Firması Çamlıdere Harita Firması Bala Harita Firması Altındag Harita Firması Akyurt Harita Firması Mamak Harita Firması Kalecik Harita Firması Ayaş Harita Firması Haymana Harita Firması Sincan Harita Firması Beypazarı Harita Firması Elmadag Harita Firması Fotogrametri Firması Harita Firması Ankara Harita Firması Ankara Elektrikçi Çayyolu Elektrikçi Yenimahalle Elektrikçi Pursaklar Elektrikçi Nallıhan Elektrikçi Polatlı Elektrikçi Mamak Elektrikçi Kızılcahamam Elektrikçi Keçiören Elektrikçi Kazan Elektrikçi Kalecik Elektrikçi Güdül Elektrikçi Haymana Elektrikçi Gölbaşı Elektrikçi Evren Elektrikçi Elmadağ Elektrikçi Çubuk Elektrikçi Çamlıdere Elektrikçi Beypazarı Elektrikçi Bala Elektrikçi Ayaş Elektrikçi Altındağ Elektrikçi Akyurt Elektrikçi Ümitköy Elektrikçi Yeniket Elektrikçi Etimesgut Elektrikçi Çankaya Elektrikçi Eryaman Elektrikçi Sincan Elektrikçi Hyundai Su Arıtma